Kranio-sakral Terapi

Kranio sakral terapi er en nænsom behandlingsform med fokus på kroppens puls.
Behandlingen har en dybtgående virkning på krop og sind.
Behandlingen er rettet mod centralnervesystemet, som består af hjernen og rygmarven og afgrænses af kraniet og korsbenet (sacrum) - heraf navnet kranio-sakral terapi.
Formålet med kranio-sakral-terapi er at påvirke kroppen til selvhelbredelse.

Hvad sker der under en kranio-sakral behandling
Centralnervesystemet gennemstrømmes af en væske der hedder spinalvæsken. Det sker i et konstant rytmisk flow, der kaldes kranio-sakral rytmen. Denne rytmiske bevægelse forplanter sig til resten af kroppen.
Kranio-sakral terapeuter bruger betegnelsen kroppens puls synonymt med det, de kalder den "kranio-sakrale puls"(som er betegnelsen for den hastighed, hvormed spinal-væsken pumpes rundt mellem hjerne og rygmarv, mellem kraniet og korsbenet (sacrum)).
Forandringer i pulsens rytme vil ifølge kranio-sakral terapeuter kunne medføre forandringer i både krop og sjæl.
Under en behandling reguleres kranio-sakral rytmen og derved fjernes blokeringer og den øgede væske-gennemstrømning styrker centralnervesystemet.

Hvordan opleves en kranio-sakral behandling
Når terapeuten forbinder sig med kranio-sakral rytmen synker klienten ind i en dyb afslappet tilstand og spændinger opløses.
I denne tilstand er klienten i bedre kontakt med sin underbevidsthed og fastlåste følelser kan bedre komme til udtryk.

Hvor er kranio-sakral behandling særlig velegnet
Kranio-sakral terapeuter mener ved hjælp af blide tryk at kunne påvirke kroppen til selv at rette de ubalancer, som måtte være opstået efter slag eller stød, influenza, chok eller andre påvirkninger.
En kranio-sakral behandling er velegnet til en del fysiske og psykiske problemer:
- Stress og stressrelaterede sygdomme,
- Problemer i sanseapparat og bevægeapparat,
- Efterbehandling efter trafikulykker eller operationer,
- Bideproblemer,
- Indlæringsproblemer og ordblindhed og
- Angstproblemer og visse depressive tilstande.

Kilde: Tips fra DR